Picoway

 • Picoway lazeri xüsusi olaraq tatulardan azad olmaq üçün işlənib hazırlanmışdır. 
 • Onun əsasını ultra-qısa pikosaniyəvi impulslar təşkil edir.
 • PicoWay - Syneron Candelanın ən yeni ikili dalğalı lazerdir və estetik lazerlərin ən etibarlısıdır.
 • PicoWay cihazı istənilən dəri rəngli Tatu və piqment ləkələrini aradan qaldırılması üçün imkan verir.
 • Picowayin unikal iş rejimi ultraqısa picosaniyəli impulsların dərinin altına yeridilməsində əsaslanıb.
 • Toxumaların daxilində olan tatu və tatuaj mürəkkəbini xırda və asanlıqla aradan qaldırılan hissəciklərə parçalanmasına gətirib çıxarır.
 • Dəridə olan çapıqlar və digər zədələrin yaranma təhlükəsini aradan qaldıraraq ən az miqdarda istilik vasitəsilə boyanı effektiv şəkildə məhv etməyə imkan verir.
 • Az sayda prosedurla ən yaxşı nəticə.
 • Cəmi 3 – 8 prosedura maksimal effect
 • Prosedurlar arasında müddət cəmi 4 – 6 həftə
 • Tatu və tatuajların molekulyar səviyyədə aradan qaldırılması
 • Dərini qızdırmadan, çapıqlarla zədədləmədən
 • Bütün tip dərilərin istənilən sahəsində işləmə imkanı