ElosPlus
Qırışların korreksiyası 
Çapıqların aradan qaldırılması
Damarların müalicәsi 
Aknelәrin müalicәsi 
Cavanlaşma
Epilyasiya 
Liftinq 
Funksional platforma lazımi funksiyaya asan keçirmә imkanlarına malik istifadәdә rahat aplikatorlardan ibarәtdir, bu isә prosedurun vaxtını xeyli qisaldır. 
10 müxtәlif aplikatorla yenilәnmә. 
Sadә istifadә interfeysi. 
Eyni anda üç aplikatorun qoşulma imkanı. 
Bütün dәri tiplәri üçün tәhlükәsiz vә effektiv müalicә metodu.