Universal Bond

Universal Bond
Universal Bond
Stokda var

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND - Self-etch/Özünü düzəldən, Selective-Enamel-Etch/Seşici minanı düzəldən və Total-etch/Ümumi düzəldən üsulları ilə istifadə oluna bilən birbaşa və dolayı bərpalar üçün iki komponentli özü-özünə bərkiyən adheziv diş  sistemidir. Universal adheziv olan, TOKUYAMA UNIVERSAL BOND işıq, kimyəvi və ikiqat bərkimə kompozitlərlə tam uyğun olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.


TOKUYAMA UNIVERSAL BOND polimerləşdirilmiş qətran əsaslı materialların (fiksasiya edən sement, modifikasiya olunmuş qətranlar, akril plastiklər, kompozit material) qeyri düz birləşmələrlə (oksidləşmiş kerosin) və qətran əsaslı materiallarla, o cümlədən tərkibində qeyri-üzvi doldurucu olanlarla yapışma gücünü artırır.


Göstərişlər:


- Frontal və arxa qrup dişlərin yüngül, kimyəvi və ikiqat bərkiyən kompozitlərlə birbaşa restavrasiyası.


- Kompozit, metal-keramika, metal və tam keramika restavrasiyalarının əlavə primerlərdən istifadə olunmadan intraoral  təmiri.


- İşiq, kimyəvi və ikiqat bərkimə kompozitlərlə kombinasiyada dolayı restavrasiyanın və vinirlərin fiksasiyası.


- kötüyün diş qapağı ilə bərpası üçün birləşdirici materiallar.


- Materialların metal əsas, qapaq və ya ilgəklə birləşməsi.


- Metal əsas, qapaq və ya ilgəkli protezlərin bərpası


-  Kompozit ilə paslanmayan poladdan taclar hazırlanan zaman opak (qeyri şəffaf) materialların metal əsasla birləşməsi.


Mövcud qablaşdırma:


 • Dəst 1 x Bond A (5 ml)


 • 1 x Bond B (5 ml)


 • 25 mikroaplikator


 • 15 qarışdırmaq üçün palet


 •1 x Bond A (5 ml)


 •1 x Bond B (5 ml)