Universal Bond

Universal Bond
Universal Bond
Stokda var
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND - Self-etch/Özünü düzəldən, Selective-Enamel-Etch/Seşici minanı düzəldən və Total-etch/Total düzəldən üsullarında istifadə oluna bilən birbaşa və dolayı bərpalar üçün iki komponentli özü-özünə bərkiyən adheziv diş  sistemidir. Universal adheziv olan, TOKUYAMA UNIVERSAL BOND işıq, kimyəvi və ikiqat bərkimə kompozitlərlə tam uyğun olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND polimerləşdirilmiş qatran əsaslı materialların (fiksasiya edən sement, modifikasiya olunmuş qatranlar, akril plastiklər, kompozit material) qeyri düz birləşmələrlə (oksidləşmiş kerosin) və qatran əsaslı materiallarla, o cümlədən tərkibində qeyri-üzvi doldurucu olanlarla yapışma gücünü artırır.
Göstərişlər:
- Frontal və arxa grup dişlərin yüngül, kimyəvi və ikiqat bərkiyən kompozitlərlə birbaşa restavrasiyası.
- Kompozit, metal-keramika, metal və tam keramika restavrasiyaların əlavə primerlərdən istifadə olunmadan intraoral  təmiri.
- İşiq, kimyəvi və ikiqat bərkimə kompozitlərləkombinasiyada dolayı restavrasiyanın və vinirlərin fiksasiyası.
- kötüyün koronka ilə bərpası üçün birləşdirici materiallar.
- Materialların metal əsas, qapaq və ya ilgəklə birləşməsi.
- Metal əsas, qapaq və ya ilgəkli protezlərin bərpası
-  Kompozit ilə paslanmayan poladdan taclar hazırlanan zaman opak (qeyri şəffaf) materialların metal əsasla birləşməsi.
Mövcud qablaşdırma:
 • Dəst 1 x Bond A (5 ml)
 • 1 x Bond B (5 ml)
 • 25 mikroaplikator
 • 15 qarışdırmaq üçün palet
 •1 x Bond A (5 ml)
 •1 x Bond B (5 ml)