Universal Flow High

Universal Flow High
Universal Flow High
Universal Flow High
Stokda var
Estelite Universal Flow High  yüksək axınlığa malik -  aşağı modullu kompozitdir, minaya və yük zonalarına çıxışı olan adaptiv təbəqə hazırlamaq üçün idealdır.
Estelite Universal Flow High-ın axın sürəti nazik qat yaratmaq və bütün çatlar və alt kəsikləri etibarlı şəkildə doldurmaq üçün optimallaşdırılıb. Tiksotropiya və iş lampasının işığa davamlılığı ilə yüksək axıcılığın unikal kombinasiyası misilsiz modelləşdirmə rahatlığını təmin edir.
Estelite Universal Flow rəng çalarları əla estetika, təbii flüoressentlik, asan cilalanması və  "xameleon effekti" ilə seçilir. Rəng palitrası opalessent və mina çalarlarında təqdim olunur.
İstehsalçı: TOKUYAMA DENTAL, Yaponiya
Göstərişlər:
•  Mina nahiyyəsinə çıxışı olan adaptiv təbəqənin yaradılması
• Tunel texnikalı restavrasiya
• Keramika/kompozit restavrasiyaların qüsurların təmiri
• Körpü konstruksiyalarının səthi fiksasiyası
• Fissuraların invaziv və qeyri-invaziv bağlanması
Üstünlüklər:
•    Axarlığı təmin etmək üçün xüsusi olaraq uyğunlaşdırılmış unikal Estelite sferik  doldurucusu. Doldurucu hissəcikləri Sol-Gel üsulu ilə sintez edilir. Onların sferik forması antaqonistlərin dişlərinin aşınmasını azaltmağa kömək edir. Eyni zamanda, material əla cilalanır və uzun müddət parıltısını saxlayır.
Xüsusiyyətlər:
•  Axarlıq: (Yüksək).
•  Çəkiyə görə dolğunluq: 69%.
•   Sıxlıq 2,2%.
•   Sıxılma gücü: 390 MPa.
•   Əyilmə gücü: 145 MPa.
•   2 mm tqatda polimerləşmə: 10 san.
•   Çalışma vaxtı: 90 san.
• Rentgenkontrastlıq.
Konsistensiya:
•  İstifadə rahatlığı üçün üç konsistensiya variantı: Super-Low (aşağı axarlı), Medium (orta axarlı), High  (yüksək axarlı).
Komplektasiya:
 •  ESTELITE UNIVERSAL FLOW HIGH, ŞPRİS 3 q (1,8 ML) - 1 ədəd.
Komplektasiya variantları:
• Opalessent çalarlar: OPA2, OPA3, OPA4
• Mina çalarları: A1, A2, A3, A3.5