Estelite Flow Quick

Estelite Flow Quick
Estelite Flow Quick
Stokda var
Estelite Flow Quick və Estelite Flow Quick High Flow
2 müxtəlif optimal qatılılıq və eyni dərəcədə gözəl xüsusiyyətlər deməkdir.
Göstəricilər :
· Adaptiv qatın yaradılması
·  Frontal və azı dişlərin bərpası
·  Kompozit bərpasının təmiri,kənar birləşmələrin bərpası
· Fissurların hermetik bağlanması
· Dişüstü şinlərin bərkidilməsi,adgeziv körpüvari protezlərin yaradılması
·Dağılmış diş tacının bərpası