Estelite Asteria

Estelite Asteria
Estelite Asteria
Stokda var

Estelite Asteria - Plomb materialı sadələşdirilmiş 2 etap metodikası ilə restavrasiyaların hazırlanması üçün yaradılmışdır.

Estelite Asterianın əsas dəsti 5 Body və 2 Enamel

çalarından ibarətdir.Bu rəng çalarları ilə təbii dişdə olan bütün rəngləri almaq mümkündür.

Tərkibinin 82%-ni sirkonium silikat təşkil edir, hissəcikləri sferik formada olur və orta ölçüsü

200nm-dir. Bu nanosferik hissəciklər bərpada hamar səth və əla parlaqlıq almaga imkan yaradır.

Estelite Asteriada Tokuyama şirkətinin patentli ixtirası olan RAP (Radical-AmpliFied Photopolymerization

initiator technology) texnologiyası tətbiq olunmuşdur. Materialın işlədilməsi çox rahatdır, alətə yapışmır

və asan modelləşdirilir.

Rəng çalarları:

· Dentin - A1B, A2B, A3B, A3, 5B, A4B, B3B, BL

· Mina - NE (Natural Enamel)

· YE - (Yellow Enamel)

· TE - (Trans Enamel)

· OcE- (Occlusal Enamel)

· WE - (White Enamel)