Bond Force II

Bond Force II
Bond Force II
Bond Force II
Stokda yoxdur

Bond Force II Stokda yoxdur

Bond Force II - işıqla bərkiyən tək komponentli özüaşılayan təkqatlı 7-ci
nəsil adhesiv sistemdir. Uzun müddət ftor ionları ifraz edən Bond Force II
hətta yonulmamış mina və dentin qatına əla yapışır. Boşluğun ortofosfor
turşusu ilə aşılanmasına və kondisionerlə işlənməsinə ehtiyac yoxdur.
Işıqla bərkiyən və ya ikili bərkimə mexanizminə malik olan bütün
kompozitlərlə işlədilməsi mümkündür. Hətta çox nazik adhesiv qatı (8mk)
bərpa materialının dişə əla yapışqanlığı və nəticə olaraq restavrasiyanın
yüksək estetikliyini təmin edir.
Bond Force II 0-25 C temperaturda saxlanılmalıdır.