Skinfill Diamond Plus

Skinfill Diamond Plus
Skinfill Diamond Plus
Stokda var

Skinfill Diamond Plus Stokda var

Skinfill Diamond Plus

Fillerin hialuronat sıxlığı maksimaldır-25 mq/ml təşkil edir. Məhsulun istehsalında Coezix ™ hialuron turşusu molekullarının çarpaz bağlanmasının patentləşdirilmiş texnologiyasından istifadə edilmişdir. Onun mahiyyəti stabilləşmənin iki mərhələsini həyata keçirməkdən ibarətdir:

· birinci mərhələdə zəncirlər, BDDE agentindən istifadə etməklə klassik şəkildə bağlanır

· ikinci mərhələdə maqnit sahəsinin təsiri sayəsində molekullar arasında əlavə bağlar yaranır.

Gelin bu xüsusiyyəti onu çürüməyə davamlı və qeyri-toksik edir.Kosmetoloqlar biokorrektoru plastikliyə, axıcılığa və istifadənin asanlığına görə, pasiyentlər isə təbii nəticə və minimum yan təsirlərə görə qiymətləndirirlər.

Skinfill Diamond Plus preparatının tətbiq sahəsi:

· Dərin qırışların korreksiyası (burun-dodaq qırışları,dodaq-buxaq qırışları)

· Yanaq və almacıq sümüyü nahiyyəsində dərialtı yağ toxumalarının doldurulması

· Çənə və buxaq nahiyyəsinin forma dəyişikliyi

· Üz ovalının dartılması

Preparat, 27G iynəsi vasitəsilə dermanın dərinin qatına yeridilir.

Əks göstərişlər:

Hamiləlik, antikoaqulyant qəbulu zamanı, herpes, autoimmun xəstəliklər zamanı  preparatdan istifadə tövsiyə edilmir.

Komplektasiya:

Qablaşdırma - 2 şpris x 1ml

İynələr - 4x27G (1/2 )

Əsas xarakteristikalar:

Tətbiq sahəsi -alın, almacıq sümüyü və üz ovalının formalaşdırılması

Sıxlıq - Yüksək

Fillerin əsası - Stabilləşdirilmiş hialuron turşusu

Hialuron turşusun konsentrasiyası -25 mq/ml

Həcm- 1ml

Derma qatı- Dərin

İstehsalçı ölkə - İtaliya