Komfort Xtension Leige

Komfort Xtension Leige
Komfort Xtension Leige
Komfort Xtension Leige
Stokda var
Kreslo-Tapçanı masaj üçün üfuqi vəziyyətdə yerləşdirmək olar. Qol dayaqları əllərinizi dəstəkləmək
üçün asanlıqla irəli sürüşə bilir.
· 3 versiyada istehsal olunur: 4 motorlu,yaddaş funksiyalı 4 moto rlu,yaddaş funksiyalı 5 motorlu və
oturacaq dərinliyinin elektron tənzimlənməsi
· 4 mühərrikli kreslo-tapçan, bel, ayaq hissəsinin, hündürlüyün v ə oturacaq bucağının vəziyyətini tənzimləməyə imkan verir
· 5 motorlu kreslo-tapçan, oturacaq dərinliyini tənzimləməyə imka n verir (10 sm-ə qədər)
· 4 motorlu kreslo-tapçan yumşaq döşəmə ilə istehsal olunur, 5 mo torlu kreslo-tapçan yumşaq örtük ilə müştəri üçün x üsusilə rahatdır.
· Oturacağın eni: 82 sm
· Çəkiləbilən ayaq hissəsi
· Üç fərqli mövqe üçün nəzərdə tutulmuş yaddaş funksiyalı distans ion pult vasitəsilə idarəetmə
Əlavə olaraq:
· Bel və oturacaq qızdırıcısı, temperatur tənzimlənməsinin 5 səviyyəsi, maks.120Vt
· 3 fərqli mövqe üçün nəzərdə tutulmuş yaddaş funksiyalı ayaq pedalı
· Örtük rəngi: boz,qəhvəyi, mirvarı