Ultraformer III

Ultraformer III
Ultraformer III
Ultraformer III
Stokda var

Ultraformer III Stokda var

Ultrasəsli SMAS liftinq cihazı
Üzün və boyunun yaşla bağlı dəyişikliklərinin təzahürləri çox müxtəlifdir: quruluq, qırışlar, turqorun və elastikliyin azalması. Bununla birlikdə, üzün və boyun yumşaq toxumalarının yaşlanmasının ən məkrli əlamətlərindən biri – sallanma və ya qravitasiya ptozudur. Ptozun təzahürləri təkcə dəridə və dərialtı toxumada baş verən dəyişikliklərlə deyil, həm də səthi muskulloaponeurotik sistemin (SMAS) fiksasiya nöqtələrinin uzanması və zəifləməsi ilə əlaqədardır. SMAS-üzün karkas dəstəkləyici formasını yerinə yetirən 2 qatdan (səthi fibrotik və dərin əzələli) ibarət anatomik fibro-muskulyar strukturdur. Beləliklə, yumşaq toxumaların effektiv şəkildə dartılması üçün dermanın dərin təbəqələrinə və SMAS-a təsir etmək lazımdır. Hal – hazırda SMAS-da təsirin yeganə qeyri-invaziv üsulu HIFU-nun ultrasəs liftinq texnologiyasıdır High Intensity Focused Ultrasound). Üz üçün Ultraformer üzün dartılması, dəri sallanmasının, qırışların, məsamələrin azaldılması, üz ovalının formalaşması, çənə xəttinin, yanaqların, elastikliyin yaxşılaşdırılması, tonusun artması üçün istifadə olunur. Bədən üçün Ultraformer – in yeni tətbiqi-lokal bədən piylərinin (döş qəfəsi, kürək, əllər, qoltuqlar, qarın, yanlar, ombalar, baldırlar, ayaq biləkləri) effektiv azaldılmasıdır. İşləmə mexanizmi 4 və 7 MQ-nin salınma tezliyi ilə intensiv fokuslanmış ultrasəs dalğası 4,5, 3.0 və 1,5 mm dərinliyində termokoaqulyasiya zonalarını yaradır. Yüksək intensivli ultrasəs, toxumalarda dalğalanmalara səbəb olur, lokal nöqtəli istiliyə gətirib çıxarır, sonradan yeni kollagenin sintezinin stimullaşdırılması ilə nəticələnir. Ultrasəsli vibrasiyalara məruz qalmanın dəqiq istiqaməti sayəsində ətraf toxumalara ziyan vurmadan enerjinin məqsədli çatdırılması təmin edilir. Təsir xəttinin uzunluğu 5 mm-dən 25 mm-ə qədər dəyişə bilər, koaqulyasiya nöqtələri arasındakı məsafə isə istifadə olunan elektrik enerjisinin intensivliyindən asılı olaraq 1, 1,5 və 2 mm-dir. Çoxsəviyyəli təsir yumşaq toxumaların üç ölçülü həcmli təbii liftinq təmin edir, dərhal proseduru sonra görünən və 2-3 ay ərzində artan.
Ultraformer üstünlükləri:
 • Təhlükəsizlik
• Təsirin intensivliyinin tənzimlənməsi
• Fototipdən asılı olaraq heç bir məhdudiyyətin olmaması
• Reabilitasiya dövrünün olmaması
• Ağrısız olması
• Qənaətcillik – məşhur aparatlarla müqayisədə taxmalar (20000 xətt) əhəmiyyətli dərəcədə böyük tutumudur (Ulthera ,Doublo)
• Fərdi terapiya protokolların yaradılması
• Yaş dəyişikliklərinin korreksiyasının digər metodları ilə uyğunluq (kontur plastikası, botulinoterapiya, tredliftinq və s.)
Tətbiqi :
• Üz
• Üz konturunun deformasiyası
• Alın, qaş nahiyəsində ptoz
• Yuxarı göz qapaqlarının mülayim sallanması və artıq dərisi
• Aşağı göz qapaqlarının mülayim dərəcədə artıq dərisi
• Yanaqların sallanması və əriməsi
• Ağız burun qırışların dərinləşməsi
• Dodaqların künclərinin aşağı baxması
• Submental bölgənin dərisinin sallanması və boşalması
• Üz, boyun və dekolte dərisinin sassanması və qırışları
• Postakne çapıqları Bədən
• Sinə, kürək, qol, qoltuqaltı, qarın, yan, bud, ayaq, ayaq biləyində lokal piy yığıntılarının azalması