Vaser

Vaser
Vaser
Vaser
Vaser
Vaser
Stokda var

Vaser Stokda var

Bədən konturlarının korreksiyası üçün nəzərdə tutulmuş çoxfunksiyalı Vaser kompleksi.
Vaser avadanlığının əsas məqsədi ultrasəs ilə əlaqəli liposaksiya prosedurlarını həyata
keçirməkdir. Vaser liposaksiya, xoşagəlməz yan təsirlərin inkişafında minimal risk ilə,
qısa reabilitasiya dövrü ilə və prosedurlarından sonra diskomfortun olmaması ilə xarakterizə
olunur.
Mövcud texnikalar:
Liposaksiya
Yüksək dəqiqli lipo skulptura
Lipofilinq, lipoplastika
Sellülitin müalicəsi.
1. İnfiltrasiya və aspirasiya icra etmək üçün konsol. Əlavə cihazlar olmadan prosedurun əvvəlində
infiltrasiyanın, prosedurun sonunda isə, steril konteyner İY yığılmasını və aspirasiyanı
təmin etməyə imkan verir. Həcm və tətbiq sürətinə nəzarət edən tumescent məhlulun ultra
dəqiq nəzarət sisteminə malikdir.
2. Müxrəlif ölçü və formalarda tutacaqlı və zomblarla birləşdirilən, Vaser ultrasəsli gücləndirici
infiltrasiya edən məhlulun ultrasəsli kavitasiya prosesində, piy toxumasının emulsiyası üçün
istifadə olunur.
3. Ayaq pedalları- infiltrasiya, emosiya və aspirasiya proseslərinin, sadə və dəqiq idarəetməni
təmin edir.
4. Aksesuarlar.
Vaser liposaksiyası proseduru 3 əsas mərhələdən ibarətdir:
- İnfiltrasiya üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi kanullar ilə infiltrasiya
- Xüsusi formada olan, patentləşdirilmiş zondlar ilə piy toxumasının emosiyası.
- Atravmatik konullar vasitəsi ilə emosiya aspirasiyası
Xüsusiyyətləri:
- Titandan hazırlanmışdır
- Zondların diametri 2.2 mm-dən
4.5 mm-dək
- Zondun sonunda həcmli iş üçün nəzərdə
tutlmş 1-dən 5-ə dək yivlər mövcuddur
Xüsusiyyətləri:
- Hətta böyük həcmli piylər ilə işlə bilən, daimi
və fasiləsiz aspirasiyanın xüsusi dizaynı
- Aspirasiya zamanı təzyiqin düşməsinə qarşı,
pasiyentin qorunması

Power X sisteminin xüsusi komponentləri:
1. Power X konsolu
Dönmə bucağını, fırlanma sürətini və sistemin işləmə vaxtını izləməyə imkan verən,
idarəetmə bloku
Dönmə bucağının mövcud parametrləriI
90, 180, 360, 720
Dönmə sürəti 100, 180, 260, 340, 420 rpm ( round per minute )

2. Power X tutacağı
Konul quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu tutacaq
Xüsusi konstruksiya uzun müddətli əməliyyatları diskomfort hiss etmədən tutacağın
vibrasiyasını minimuma endirir.
3. Power X pedal
Sistemi idarə etmək üçün ayaq pedallarından istifadə edilməlidir.
4. Power X kanulları