Aliaxin LV

Aliaxin LV
Aliaxin LV
Aliaxin LV
Stokda var
Aliaxin LV - harmonik və balanslaşdırılmış estetik nəticələr ilə
təbii gözəlləşdirən,tam cavanlaşmanın həlli.
Üz konturunun təbii formasını, dolğunluğunu və simmetriyasını bərpa edir, dəri tonunu, elastikliyini və nəmləndirilməsini
gücləndirir: estetik və terapevtik nəticələr Aliaxin preparatı tərəfindən təmin edilir.
Aliaxin, dərinin kollagen strukturunun bərpasını stimullaşdıran,
bioloji aktivliklə birlikdə təbii liftinq effektini yaradır.
Aliaxin LV – Lips (dodaqların korreksiyası üçün nəzərdə tutulub)
Aliaxin LV – dodaqların korreksiyası üçün ideal vasitədir.
Gelin dodaqda yayılması,mükəmməl estetik nəticələrin
qarantıdır.
Beləliklə:
· Tamlığı və hamarlığı təmin edir (tam nəmləndirici təsir göstərir)
· Təbii həcm
· Harmonlu və dəqiq kontur
· Prosedur zamanı 30G iynəsi istifadə edilir və bu da pasiyent
üçün komfortlu proseduru təmin edir.
Tərkibi:
· Molekulyar çəkilər: 100kDa, 2000kDa
· Stabilləşdirilmiş hialuron turşusunun konsentrasiyası-
25mg/ml
· 2 ədəd şpris x 1ml
· 2 ədəd iynə 27G (13mm)+2 iynə 27G(19mm)